تبلیغات
وب سایت رسمی داوران هیئت فوتبال ارومیه - قوانین فوتبال
وب سایت رسمی داوران هیئت فوتبال ارومیه
كمیته داوران هیئت فوتبال شهرستان ارومیه

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 5 دی 1389

قوانین و مقررات کلی بازی فوتبال که توسط فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) و برد بین المللی آن وضع شده:

▪ قانون 1: زمین بازی
▪ قانون 2: توپ
قانون 3: تعداد بازیکنان
قانون 4: وسایل بازیکنان
قانون 5: داور
قانون 6: کمک داور
قانون 7: مدت بازی
قانون 8: شروع بازی
قانون 9: توپ در داخل و خارج از بازی
قانون 10: روش امتیازدهی
قانون 11: آفساید
قانون 12: خطا ها و رفتار ناشایست
قانون 13: ضربه آزاد
قانون 14: ضربه پنالتی
قانون 15: پرتاب اوت
قانون 16: ضربه دروازه
قانون 17: ضربه کرنر
روشهای تعیین تیم برنده
محوطه فنی
داور چهارم
توضیحات آفساید (تصویری)

اندازه ها
▪ زمین بازى باید به شكل مستطیل و درازاى طول باید بزرگتر از دارازى خط دروازه باشد.
▪ طول حداقل 90 متر و حداكثر 110 متر.
▪ عرض حداقل 45 متر و حداكثر 90 متر.

مسابقات بین المللى
▪ طول حداقل 100 متر و حداكثر 110 متر.
▪ عرض حداقل 64 متر و حداكثر 75 متر.

علامت گذارى زمین
علامت گذارى زمین بازى بوسیله خطوط مشخص می شود، ضخامت خطوط متعلق به محوطه مربوط مى باشد. خطوط بلندتر را خطوط طولى و خطوط كوتاه تر را خطوط دروازه می نامند.

ضخامت كلیه خطوط نباید بیشتر از 12 سانتی متر باشد.
زمین بازى بوسیله خط میانى به دو نیمه تقسیم می شود.
مركز زمین بازى در وسط خط میانى مشخص میشود و یك دایره به شعاع 9.15 متر در اطراف آن رسم شده می شود.

محوطه دروازه (گل)
محوطه دروازه در انتهاى هر نیمه زمین به صورت زیر معین می شود:
دو خط به فاصله 5.5 متر از داخل تیرهاى عمودى بر روى خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. این خطها به فاصله 5.5 متر به طرف داخل زمین بازى كشیده و بوسیله خطى موازى با خط دروازه، متصل می شود. محوطه محدود شده بوسیله این خطوط و خط دروازه را، محوطه دروازه یا همان گل می نامند.

محوطه جریمه (پنالتى)
محوطه جریمه در انتهاى هر نیمه زمین به صورت زیر معین می شود:
دو خط به فاصله 16.5 متر از داخل تیرهاى دروازه در روى خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. این خطها به فاصله 16.5 متر به طرف زمین بازى كشیده و به وسیله خطى موازى با خط دروازه، متصل می شود. محوطه محدود شده بوسیله این خطوط و خط دروازه را، محوطه جریمه یا پنالتى می نامند. 

میله پرچم - پرچم کرنر میله هاى پرچم
میله پرچمى كه ارتفاع آن كمتر از 1.5 متر نیست و نوك تیزى ندارد در گوشه هاى زمین بازى نصب می شود. چنین پرچمى را مى توان در دو طرف خط مركزى و به فاصله حداقل 1 متر در خارج از خط طولى قرار داد.

قوس كرنر
یك ربع دایره به شعاع 1 متر از میله پرچم گوشه زمین، در داخل زمین بازى رسم می شود.

دروازه ها
دروازه ها در وسط هر خط عرضى قرار دارند و شامل دو تیر عمودى اند كه به یك اندازه از میله هاى گوشه فاصله داشته و در بالا بوسیله یك تیر افقى بهم متصل می شوند.
فاصله بین دو تیر عمودى، 7.32 متر و فاصله لبه پایین تیر افقى تا زمین 2.42 متر است.
تیرهاى عمودى و افقى باید در عرض و عمق یكسان بوده و نباید بیشتر از 12 سانتى متر باشند.
تور مى تواند به تیرهاى عمودى و افقى و زمین پشت دروازه متصل شود و براى دروازه بانها مجال حركت در فضاى وسیعى را بوجود آورد.
رنگ تیرهاى عمودى و افقى دروازه باید سفید باشند.

سالم بودن دروازه ها
دروازه ها باید بطور محكم برروى زمین نصب شوند.
دروازه هاى قابل حمل تنها موقعى مى تواند مورد استفاده قرار گیرند كه نیاز فوق را براورده كنند.

تصمیمات برد بین المللى

تصمیم 1
اگر تیر افقى جدا شود یا بشكند، بازى میبایستى متوقف شده تا تیر دروازه تعمیر یا تعویض، و در موقعیت اصلى خود قرار گیرد. اگر تعمیر یا تعویض آن امكان پذیر نبود مسابقه تعطیل میگردد.
استفاده از طناب بجاى تیر افقى مجاز نیست.
اگر تیر افقى تعمیر شد، بازى مجددا با رها كردن توپ از محلى كه قبلا متوقف شده بود، ادامه می یابد.

تصمیم 2
تیرهاى عمودى و افقى باید از چوب، آهن یا سایر موادى كه مورد تایید باشد ساخته شوند. شكل تیرها ممكن است مربع، مستطیل، گرد، بیضى باشد و نباید براى بازیكنان خطرناك باشد.

تصمیم 3
از زمانى كه تیمها وارد زمین مسابقه می شوند تا پایان نیمه اول و از شروع نیمه دوم تا پایان مسابقه، اجازه هیچ نوع تبلیغات برروى زمین بازى و وسایل مربوط به آن (شامل تور دروازه و محیط دروازه) داده نمی شود.
گذاشتن اجناس تبلیغاتى و نصب وسایل اضافى مانند: دوربین، میكروفون و … برروى دروازه ها، تورها، میله هاى پرچم و پرچمها نیز ممنوع است.

تصمیم 4
هرگونه تبلیغات درون زمین محوطه فنى و یا تا فاصله 1 مترى خطوط طولى زمین و خارج از زمین بازى روى زمین، اجازه داده نمی شود. هم چنین انجام تبلیغات در محوطه بین خطوط دروازه اجازه داده نمی شود.

تصمیم 5
هرگونه آگهى تبلیغاتى یا استفاده از علایم و نشانه هاى فیفا، كنفدراسیون، فدراسیون ها و اتحادیه هاى ملى و باشگاه ها برروى زمین یا وسایل زمین (بانضمام تور دروازه و محیط دروازه) در جریان بازى همانطوریكه در تصمیم 3 شرح داده شده است، ممنوع می باشد.

تصمیم 6
در خارج از زمین بازى، مى توان علامتى به فاصله 9.15 متر از قوس مركز روى خط دروازه رسم كرد، تا داور در موقع اجراى ضربه كرنر، از رعایت فاصله مجاز، مطمین شود.برچسب ها: قوانین فوتبال،
ارسال توسط روابط عمومی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی