تبلیغات
وب سایت رسمی داوران هیئت فوتبال ارومیه - نمونه سوالات آزمون دانش داوری فوتبال ویژه کلاس های ارتقا
وب سایت رسمی داوران هیئت فوتبال ارومیه
كمیته داوران هیئت فوتبال شهرستان ارومیه

الف) در موارد زیر گزینه صحیح و غلط را با قرار دادن علامت ( ص – غ ) مشخص نمائید ؟ ( ۸ نمره )

۱- محل قرار گرفتن توپ در خطاهای ۱۰ گانه محل قطع بازی می باشد . ( )
۲- توپ در جریان بازی اگر به داور برخورد نماید و وارد دروازه شود گل محسوب می شود . ( )
۳- ارزیابی برای تشخیص و اعلام آفساید، بر اساس محل قرار گرفتن بازیکنان است نه شرکت و فعال بودن آنها در بازی . ( )
۴ – کمک داور برای گرفتن و اعلام آفساید همیشه بایستی با آخرین دفاع حرکت نماید ( )
۵- عمل تعویض با شروع مجدد بازی خاتمه یافته و تا قبل از آن می توان آن را برگشت داد . ( )
۶ – در قانون چهارم اخطار وجود ندارد . ( )
۷- بازیکن تکمیلی می تواند با اجازه داور و در جریان بازی وارد زمین شود . ( )
۸- اگر بازیکنی قبل از سوت داور ضربه پنالتی را بزند ، در هر دو حالت ضربه تکرار می شود . ( )
۹- بازیکن جانشین یا تعویض شده بسته به نوع کاری که در زمین انجام می دهد می توان بر علیه تیمش ضربه آزاد مستقیم ، غیر مستقیم یا دراپ بال زد . ( )
۱۰ – داور می تواند وقت های تلف شده نیمه اول را که فراموش کرده است به نیمه دوم اضافه نماید . ( )
۱۱- بازیکن بدون اجازه داور جای خود را با دروازه بان هم دسته عوض کرده است و او در محوطه جریمه خودی توپ را با دست می گیرد ، داور باید اعلام ضربه پنالتی نماید و اخطار بدهد . ( )
۱۲ – داور بایستی قبل از شروع بازی به بازیکنان در مورد عدم استفاده از زیور آلات تذکر دهد . ( )

به ادامه مطلب مراجعه کنید

۱۳- داور می تواند به بازیکنی که روی انگشتری خود چسب زده است اجازه بازی دهد . ( )
۱۴- بازیکنی به طور تصادفی کفش از پایش در می آید ، سپس توپ را گل می زند ، گل قبول است . ( )
۱۵ – هر زمان بازیکنی با عمل هند مانع از ورود توپ به دروازه خودی گردد باید اخراج شود . ( )
۱۶- برنده قرعه در تشریفات ابتدای بازی مختار است توپ یا زمین بازی را انتخاب نماید . ( )
ب ) در موارد زیر گزینه درست را با علامت گذاری مشخص نمائید . ( ۵ نمره )
۱- دو بازیکن هم تیمی درون محوطه جریمه خودی به یکدیگر توهین می کنند و درگیر می شوند در حالیکه توپ در بازی است. تصمیم داور ؟
الف ) اخطار و دراپ بال ب ) اخراج و پنالتی ج ) اخراج و آزاد غیر مستقیم د) اخطار و پنالتی
۲- بازیکن مشکی که خارج از زمین قرار دارد ، شیی را به طرف بازیکن سفید که در زمین هست پرتاب می کند و او را با شدت می زند . در حالیکه توپ در جریان بازی است تصمیم داور ؟
الف ) اخراج و دراپ بال ب ) اخراج و غیر مستقیم ج ) اخراج و مستقیم د ) اخطار و غیر مستقیم
۳- کدامیک از موارد زیر جزو جرایم تیمی محسوب نمی شود ؟
الف ) آزاد مستقیم ب ) دراپ بال ج ) آزاد غیر مستقیم د ) پنالتی
۴ – بازیکنی در روی خط دروازه تیم خودی توپی را که از یک ضربه آزاد غیر مستقیم به سمت دروازه اش شوت شده است را با دست مانع می شود و نمی گذارد توپ وارد دروازه شود . تصمیم داور چیست ؟
الف ) پنالتی و اخراج ( ) ب ) پنالتی و اخطار ( ) ج ) تکرار و اخراج ( ) د ) ضربه دروازه و اخطار ( )
۵- در مسئله آفساید آنچه بازی را متوقف می سازد ، چیست ؟
الف ) پرچم کمک داور ( ) ب ) سوت داور ( )
۶- دروازه بان تیم مشکی از درون محوطه جریمه خود توپ را به شدت به طرف بازیکن تیم سفید که خارج ازمحوطه جریمه است پرتاب می کند و او را مجروح می کند . تصمیم داور ؟
اخراج و پنالتی ب ) اخراج و دراپ بال ج ) اخراج و مستقیم د ) اخراج و غیر مستقیم
۷- بازیکن ذخیره تیم مشکی ( خارج از زمین ) شیی را به طرف بازیکن تیم سفید که در زمین هست پرتاب می کند و او را می زند( با نیروی بیش از حد ) ( توپ در بازی است ) . تصمیم داور ؟
الف) اخطار و آزاد مستقیم ب) اخراج و غیر مستقیم ج) اخراج و دراپ بال د ) اخطار و دراپ بال.
۸ – عمل شبیه سازی در کجای زمین بازی خطا محسوب می شود و جریمه آن چیست؟
الف: در محوطه جریمه و اخطار ب: در همه جای زمین و اخطار ج: میانه زمین و اخطار د: تنها در محوطه و اخطار ندارد
۹- حداقل ارتفاع میله ی پرچم کرنر cm 100 cm 130 cm 150

10- اجازه ورود بازیکن به زمین بر عهده داور چهارم کمک داور داور وسط است .

ج ) جملات زیر را با متن مناسب طبق قانون کامل نمائید . ( ۱۵ نمره )
۱ – بازیکن مدافع در محوطه جریمه خودی در حالیکه ساقبند در دست دارد با آن به توپ می زند و مانع ورود توپ به دروازه می شود. ( این عمل همراه با بی ملاحظگی است ) تصمیم داور ؟
جریمه شخصی ……………. جریمه تیمی ……………….. شروع مجدد بازی از …………………..
۲- دروازه بان در حالیکه توپ دارد وارد دروازه اش می شود با پرتاب دستکش خود به توپ مانع از ورود توپ به درون دروازه اش می شود . تصمیم داور ؟
جریمه شخصی ……………. جریمه تیمی ……………….. شروع مجدد بازی از ………………….. ۳- بازیکن مدافع در حالیکه داخل محوطه جریمه خودی هست و توپ نیز در جریان است بازیکن تیم حریف را که خارج از زمین است با پرتاب شی به شدت می زند . تصمیم داور
جریمه شخصی ……………. جریمه تیمی ……………….. شروع مجدد بازی از …………………..
۴ وجه مشترک خطای شدید و برخورد شدید …………………………………….. می باشد .
۵ از خطاهای ۱۰ گانه تنها یک خطا هست که روی حریف انجام نمی شود آن خطا ……… نام دارد.
۶- آوانتاژ جزء قانون ……………….. می باشد و بیشتر در قانون …………………….. کاربرد دارد .
۷ توصیه شده است که بهترین آوانتاژ در محوطه جریمه …………………………. می باشد .
۸ در تعریف وضعیت آفساید تنها ………….. به عنوان عضو فعال محسوب نمی شود .
۹- بازیکن می تواند با استفاده از ……… ، ……… و ……… توپ را به دروازبان خود پاس رو به عقب دهد .
۱۰بازیکن مدافع برای اعتراض به کمک داور به طرف او می دود ، از زمین خارج می شود و کمک داور را به شدت هل می دهد . توپ در جریان است . تصمیم داور ؟
جریمه شخصی ……………. جریمه تیمی ……………….. شروع مجدد بازی از ………………….
۱۱- بازیکن مدافع که روی خط دروازه ایستاده است ، سعی می کند از ورود توپ با دست جلوگیری کند با اینکه او دستش را به توپ می زند ولی توپ وارد دروازه اش می شود . تصمیم داور

جریمه شخصی ……………. جریمه تیمی ……………….. شروع مجدد بازی از ………………….

۱۲ – در برگه گزارش بازی علت دریافت اخطار و اخراج را در موارد زیر چه می نویسند ؟
الف ) اخطار بدلیل خارج کردن پیراهن از بدن بعد از به ثمر رساندن گل ( )
ب ) اخراج بدلیل لگد زدن به حریف بدون توپ و در حالیکه بازی در توقف است ( )
ج) اخطار به دلیل انجام چند خطا پشت سر هم در یک بازه زمانی مشخص ( )
د) اخطار به دلیل تاخیر در خروج از زمین بازی هنگام تعویض ( )
ه ) اخطار به دلیل اینکه توپ را محکم پیش روی داور بعد ازگرفتن یک خطا به زمین کوبیده باشد ( )
و ) اخراج به دلیل اینکه با دست به سینه داور بکوبد ( )

د ) به سوالات زیر به صورت تشریحی و کوتاه پاسخ دهید . لطفا در پاسخ نامه جواب دهید . ( ۲۲ نمره )

۱- ده خطایی که در قانون ۱۲ آمده است و جریمه آن یک ضربه آزاد مستقیم می باشد را چرا به دو دسته ۷ و ۳ تایی تفکیک کرده اند ؟ آنها را نام ببرید . ( ۳ نمره )
۲- ویزگی های اساسی خطاهایی که جریمه آزاد مستقیم دارند ، چیست ؟ ( ۴ مورد ) (۲ نمره )
۳- چهار فاکتور که کمک داور برای تشخیص آفساید باید رعایت کند را نام ببرید ؟ ( ۲ نمره )
۴- موارد اخراج را نام ببرید . ( ۴ مورد ) (۲ نمره )
۵- وضعیت آفساید را تعریف نمایید ؟ ( ۱ نمره )
۶- یک بازیکن که در وضعیت آفساید قرار دارد در چه شرایطی می بایست او را جریمه کرد ؟ ۳ شرط ( ۵/۱ نمره )
۷- چه وقت توپ خارج از بازی هست ؟ (۲ نمره )
۸- موارد استفاده از دراپ بال را ذکر نمائید ؟ ۴ مورد ( ۲ نمره )
۹- در هنگام زدن ضربات پنالتی تنها یک بازیکن می تواند تعویض شود ، کدام هست و با چه شرطی این تعویض امکان دارد ؟ ( ۱ نمره )
۱۰- موارد اخطار به بازیکن جانشین یا بازیکن تعویض شده کدامند ؟ ( ۳ مورد ) ( ۵/۱ نمره )
۱۱ – وظایف کمک داور در هنگام اجرای ضربه ی پنالتی چه می باشد . ( ۱ نمره )
۱۲ – شکل ،کمترین محیط ، حداکثر وزن و حداقل فشار توپ به ترتیب چقدر می باشد ؟ (۱ نمره )
۱۳ – چه زمانی گل به حساب می آید و با چه شرطی ؟ ( ۵/۱ نمره )
۱۴- حداکثر طول و حداقل عرض زمین برای مسابقات بین المللی چقدر می باشد ؟ ( ۵/ نمره )

( توجه : جمع نمرات آزمون دانش داوری ۵۰ نمره می باشد ، اخذ حداقل سه چهارم نمره برای قبولی الزامی است . )
طبقه بندی: مطالب آموزشی، 
ارسال توسط روابط عمومی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی